อุปกรณ์เก็บข้อมูลอุณหภูมิ / ความชื้น ขนาดพกพาสะดวกและสามารถรายงานผลได้แบบ Real-Time ผ่าน SMS/Email/Bluetooth

Visitors: 40,546