Explorer Group - DMA35 Digital Hydrometer

 

ยี่ห้อ: Explorer Group

รหัส: DMA35

รุ่น: Digital Hydrometer

 

 

 

 

รายละเอียดสินค้า

  • ย่านการวัดตามแรงโน้มถ่วง:  1.999 SGU @ 77 °F / 77 °F
  • การชดเชยอุณหภูมิเบื้องต้น:  77 °F (25 °C)
  • ความแม่นยำตามแรงโน้มถ่วง:  +/- 0.001 SGU
  • ย่านการสอบเทียบค่าอุณหภูมิ:   32 ถึง 104 °F @ +/- 0.5 °F
  • อุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงสุด/ต่ำสุด ที่สามารถทำงานได้: 50 °F ถึง 100 °F* 
  • น้ำหนัก: 10 ออนซ์
  • ขนาดอุปกรณ์: 5.5” x 5.1” x 1.0”
  • แหล่งพลังงาน: 2 x AA (Alkaline)
  • หน่วยความจำ: 1024 ค่าอ่าน** 
  • อายุหน่วยความจำ: 10 ปี (โดยไม่มีแบตเตอรี่)

 

*ใช้งานนอกเหนือจากขอบเขตได้ แต่ความแม่นยำลดลง
**256 ค่าอ่านแรกเท่านั้นที่สามารถถ่ายโอนไปยังเครื่อง DMA35 หรือ DLV50 ได้

 

ราคาพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายขาย

Visitors: 39,761