เครื่องเจาะวัดการสุก  • penetrometer.png
    ยี่ห้อ: Deltatrak รหัส: Model 12226, 12227, 12228 รุ่น: Penetrometer - Fruit Firmness Meter Penetrometer™ ใข้สำหรับวัดค่าแรงกด ในรูปแบบกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยการเจาะเข้าไปใ...
Visitors: 39,761