ตุ้มเซ็ต สแตนเลส

 

ชุดเซ็ตตุ้มน้ำหนัก

มีให้เลือกหลากหลายระดับน้ำหนัก ดังนี้;

 

 

 

ลำดับที่

รายการ

จำนวน

ราคา

1

ชุดตุ้มสแตนเลส  11 กก.

1 ชุด

18,673.00

2

ชุดตุ้มสแตนเลส  10 กก.

1 ชุด

16,473.00

3

ชุดตุ้มสแตนเลส  6 กก.

1 ชุด

12,623.00

4

ชุดตุ้มสแตนเลส  5 กก.

1 ชุด

11,730.00

5

ชุดตุ้มสแตนเลส  4 กก.

1 ชุด

10,767.00

6

ชุดตุ้มสแตนเลส  2 กก.

1 ชุด

7,810.00

7

ชุดตุ้มสแตนเลส  1 กก.

1 ชุด

6,642.00

8

ชุดตุ้มสแตนเลส  500 ก.

1 ชุด

5,748.00

9

ชุดตุ้มสแตนเลส  410 ก.

1 ชุด

5,267.00

10

ชุดตุ้มสแตนเลส  200 ก.

1 ชุด

4,745.00

11

ชุดตุ้มสแตนเลส  100 ก.

1 ชุด

4,428.00

 

 

 

 

 

Visitors: 40,322