เครื่องวัดการสั่น • DVM-1000.png
  ยี่ห้อ: Phase II รหัส: DVM-1000 รุ่น: Analog Force Gauge เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนแบบใช้งานได้หลากหลาย สามารถวัดความเร็ว, การเร่ง, การแทนที่และ RPM ช่วงคลื่นความถี่เต็มรูปแบบสำหรับ...

 • DVM-0600-2018.jpg
  ยี่ห้อ: Phase II รหัส: DVM-0500 / DVM-0600 รุ่น: Pocket Vibration Meter เครื่องวัดการสั่นสะเทือนแบบพกกระเป๋า DVM-0500 และ DVM-0600 ใช้พารามิเตอร์ความเร็วเชิงเดี่ยว ทำให้การทดสอบทำ...

 • dvm-1600.jpg
  ยี่ห้อ: Phase II รหัส: DVM-1600 รุ่น: Vibration Calibrator DVM-1600 เป็นเครื่องสอบเทียบการสั่นสะเทือนแบบมีเครื่องปั่นในตัว ที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบเครื่องวัดความอัตราเร่ง, อุปกรณ์ตรว...

 • dvm-2000.jpg
  ยี่ห้อ: Phase II รหัส: DVM-2000 รุ่น: 3-D Vibration Meter เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับการวัดความเร็ว การเร่งและการแทนที่ นำไปใช้วัดค่าการเร่งแกน piezoelectric ท...

 • VM-213.jpg

 • 1593073085748.jpg

 • 6380.jpg

 • VM-6380-2.jpg

 • Vmc-606.jpg
Visitors: 40,612