นาฬิกาจับเวลา Casio Stopwatch HS-3

นาฬืกาจับเวลา CASIO STOPWATCH  HS-3

-จับเวลาแบบด้วยความละเอียด 1/100 วินาที ได้นาน 9 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที 99/100 วินาที

-เลือกจับเวลาได้ 2 โหมด ในแบบ** SPLIT TIME หรือ LAP TIME 

-หน้าจอแสดงตัวเลข 7 หลัก (ชั่วโมง : นาที : วินาที : 1/100 วินาที)

-แสดงค่าจับเวลาปัจจุบัน และ ค่าการจับเวลาล่าสุด (No memory)

-อายุแบตเตอรี่ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับความถี่การใช้งาน

 

อธิบายเพิ่มเติม

  SPLIT : คือ การจับเวลารวมที่เริ่มจับตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงเวลาแต่ละช่วง

  LAP : คือ การจับค่าเวลาระยะห่างของแต่ละช่วง

 

Visitors: 39,853